Szczegóły projektu

Leśny plac zabaw przy Przystanku


Lokalizacja

Działka przy skrzyżowaniu ulicy Niklowej i Kolejowej, na tyłach stacji rowerowej, przeznaczona na teren zieleni uporządkowanej.

Skrócony opis projektu

Projekt zakłada stworzenie naturalnego placu zabaw, który ma harmonijnie wpisywać się w przestrzeń zalesionej działki przy stacji kolejowej Legionowo Przystanek. Do jego stworzenia powinny zostać wykorzystane naturalne materiały w neutralnych kolorach i z wzornictwem nawiązującym do przyrody. Projekt ma na celu stworzenie miejsca na kreatywną, samodzielną zabawę w otoczeniu zieleni dla dzieci w różnym wieku, byłby to pierwszy plac zabaw w tej okolicy i pierwsza przestrzeń o takim charakterze w Legionowie.

Opis projektu

Leśny plac zabaw przy Przystanku ma mieć charakter naturalny - powinien być wykonany głównie z drewna, ewentualnie metalu, bez użycia plastiku, z zastosowaniem wzornictwa kojarzącego się z przyrodą (liście, zwierzęta), bez krzykliwych kolorów. Ścieżki powinny być wykonane z udeptanej gleby ograniczonej drewnianymi niskimi płotkami lub z plastrów drewna, podłoże placu zabaw może stanowić piasek, udeptana ziemia lub trawa. Projekt powinien jednocześnie wykorzystywać walory proponowanego terenu - zadrzewienie, naturalne nachylenie gruntu oraz pobudzać dziecięcą kreatywność. Istotne jest, aby w jak najmniejszym stopniu ingerował on w drzewostan, usunięte powinny zostać jedynie te drzewa, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu, a i one powinny być użyte przy tworzeniu przestrzeni do zabawy. Pomocą w zaprojektowaniu placu może być np. poradnik przygotowany przez Urząd Miasta Warszawy (w załączeniu).
Wyposażenie placu powinno służyć zarówno małym dzieciom, jak i starszym, jego dokładne określenie może nastąpić dopiero w fazie projektowania przy uwzględnieniu miejscowych warunków i kosztów. Przykładowo jednak mogłyby się wśród niego znaleźć takie elementy jak np. domek na drzewie (lub dwa domki) z elementami niskiego parku linowego lub drewniana konstrukcja umożliwiająca wspinaczkę starszym dzieciom, zjeżdżalnia wkomponowana w grunt, piaskownica z koparką, huśtawka dwustanowiskowa (dla maluchów i starszaków), wiklinowy szałas. Dla młodszych dzieci mógłby zostać też wykonany tor przeszkód z bali drewnianych, kuchnia błotna i bujak w kształcie leśnego zwierzęcia.
Plac zabaw powinien zostać uzupełniony o trzy ławki (najlepiej skonstruowane wokół drzew) i dwa kosze na śmieci.
Umiejscowienie placu przy stacji kolejowej i przystanku autobusowym oraz w bezpośrednim sąsiedztwie stacji rowerowej sprawia, że byłby on dostępny dla większości mieszkańców Legionowa, w którym brakuje miejsca nastawionego na zabawę wśród natury, ale także zacienionych placów zabaw, tak potrzebnych w czasie letnich upałów.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Na terenie III Parceli i Przystanku brakuje placu zabaw, niezwykle potrzebnego ze względu na dynamiczny rozwój tej okolicy. Tym samym dzieci nie mają przestrzeni do kontaktów rówieśniczych oraz rozwoju psychofizycznego i organizują zabawy wprost na ulicy, co stwarza niebezpieczeństwo dla ruchu. Także rodzice potrzebują miejsca, w którym mogliby wymienić się doświadczeniami i zawrzeć nowe znajomości. Stworzenie ogólnodostępnego miejsca zabaw mogłoby wpłynąć na stopniowe zagospodarowanie znajdujących się przy Przystanku terenów zielonych i poprawić komfort życia mieszkańców tej części miasta.

Informacja o zasadach dostępności projektu

Projekt będzie ogólnodostępny, codziennie, przez całą dobę i nieodpłatnie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Dokumentacja projektowa placu zabaw15 000 zł
2Prace porządkowe i ukształtowanie terenu30 000 zł
3Budowa ścieżek10 000 zł
4Ławki (3 szt.)6 000 zł
5Kosze na śmieci (2 szt.)2 000 zł
6Zakup i montaż elementów małej architektury65 000 zł
Łącznie: 128 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Konserwacja2 500 zł

Odrzucony ze względu na Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w którym teren realizacji projektu oznaczony jest jako C-11 ZPL1, czyli tereny zieleni parkowej. Z tego względu istnieje zakaz zabudowy kubaturowej oraz innych funkcji.