Masz pytania?

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub przez formularz kontaktowy.

Kontakt:

Telefon
22 766 40 77

Adres e-mail
kancelaria@um.legionowo.pl
konsultacje@um.legionowo.pl

Dodatkowa strona www
legionowo.pl

Adres:

Urząd Miasta Legionowo
marsz. Józefa Piłsudskiego 41
05-120 Legionowo

Napisz do nas

* Pola obowiązkowe

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Legionowo jest Prezydent Miasta Legionowo, Urząd Miasta w Legionowie z siedzibą przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, 05 120 Legionowo.
  2. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się pisząc na adres: Urząd Miasta Legionowo ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, 05 120 Legionowo lub za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, wysyłając e mail na adres: iod@um.legionowo.pl.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w  celu realizacji Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Legionowo. Podstawą przetwarzania danych jest art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) o raz §2 ust. 1 pkt. 2 uchwały Nr XXIX/385/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Miejskiej Legionowo (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 3288 z późn. zm.)
  4. Podanie danych jest dobrowolne jednak bez zgody na ich przetwarzanie nie jest możliwe uczestnictwo w Budżecie Obywatelskim Gminy Miejskiej Legionowo.
  5. Dane osobowe przetwarzane w ramach procesu będą powierzone firmie wybranej do realizacji projektu na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych. Firma będzie przetwarzać powierzone dane w okresie nie dłuższym niż do końca roku w którym odbywa się głosowanie nad Budżetem Obywatelskim Gminy Miejskiej Legionowo wyłącznie w celu obsługi technicznej procesu.
  6. Ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  8. Okres przechowywania danych zawartych w projekcie wynosi 5 lat od momentu jego złożenia.