Witamy w systemie głosowania Legionowskiego Budżetu Obywatelskiego!

Zasady głosowania:

 • Prawo do udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Gminy Miejskiej Legionowo.
 • Każdy mieszkaniec ma prawo głosować tylko raz- papierowo bądź elektronicznie.
 • W przypadku głosowania przez mieszkańca, który nie ma ukończonych 18 lat konieczna jest zgoda jego rodzica/opiekuna prawnego.
 • Każdy mieszkaniec może wskazać do realizacji tylko jedno zadanie.
 • Aby prawidłowo oddać głos należy podać: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, a także potwierdzić zawarte oświadczenia.
 • Przed przystąpieniem do głosowania warto zapoznać się z poszczególnymi propozycjami zadań do Budżetu Obywatelskiego. 
 • W celu weryfikacji oddania głosu należy wprowadzić w określone pole numer swojego telefonu komórkowego. 
 • Na wskazany numer telefonu głosujący otrzyma SMS-em kod weryfikacyjny, który należy wpisać w kolejne pole. 
 • Jeden numer telefonu można wykorzystać do zweryfikowania tylko jednego głosu. 
 • Głosowanie na propozycje trwać będzie od dnia 29 lipca do 4 września 2022 roku.
Aby rozpocząć głosowanie, kliknij przycisk „Rozpocznij głosowanie”.

Krok 1 z 3: Wybór projektu

Krok 2 z 3: Uzupełnij dane

Krok 3 z 3: Zweryfikuj dane

Wybierz projekt:

Twój wybór:

Wybrałeś:

Jeśli zakończyłeś wybór projektów, kliknij przycisk „Dalej“

Uwaga! System do głosowania zapisuje adresy IP osób biorących udział w głosowaniu.
Administrator reaguje na wszelkie próby łamania regulaminu głosowania.

* Pola obowiązkowe
Wpisz imię
Wpisz nazwisko
Wybierz ulicę
Wpisz numer budynku
Wpisz kod pocztowy
Wskaż odpowiedź

Uwaga! W przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia, wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

Pobierz szablon zgody rodzica/opiekuna

Załącz plik ze zgodą

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Legionowo jest Prezydent Miasta Legionowo, Urząd Miasta w Legionowie z siedzibą przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, 05 120 Legionowo.
 2. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się pisząc na adres: Urząd Miasta Legionowo ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, 05 120 Legionowo lub za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, wysyłając e mail na adres: iod@um.legionowo.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w  celu realizacji Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Legionowo. Podstawą przetwarzania danych jest art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) o raz §2 ust. 1 pkt. 2 uchwały Nr XXIX/385/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Miejskiej Legionowo (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 3288 z późn. zm.)
 4. Podanie danych jest dobrowolne jednak bez zgody na ich przetwarzanie nie jest możliwe uczestnictwo w Budżecie Obywatelskim Gminy Miejskiej Legionowo.
 5. Dane osobowe przetwarzane w ramach procesu będą powierzone firmie wybranej do realizacji projektu na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych. Firma będzie przetwarzać powierzone dane w okresie nie dłuższym niż do końca roku w którym odbywa się głosowanie nad Budżetem Obywatelskim Gminy Miejskiej Legionowo wyłącznie w celu obsługi technicznej procesu.
 6. Ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 7. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Okres przechowywania danych zawartych na kartach do głosowania wynosi dwa lata od momentu jego złożenia.
Zaznacz powyższą zgodę
Zaznacz powyższą zgodę
Zaznacz powyższą zgodę
Podany PESEL jest nieprawidłowy
Na podane dane została wydana karta do głosowania.
Głosujesz bezpiecznie. Twoje dane są szyfrowane.
Numer
Nazwa i opis
Koszt
Wybór
1

Siłownia plenerowa przy Królewskiej Dwójce

 Tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura

Plenerowa siłownia przy II Liceum Ogólnokształcącym będzie uzupełnieniem sportowej infrastruktury szkoły. W wiosennych miesiącach da szansę na prowadzenie ciekawych zajęć wychowania fizycznego, które dla młodzieży są teraz – po długim okresie zdalnego nauczania – szczególnie ważne. Od poniedziałku do piątku siłownia dostępna będzie nieodpłatnie dla wszystkich mieszkańców miasta między godziną 17 a 18, w weekendy między 8 a 18.
Koszt: 75 000 zł
2

Wykonanie altany śmietnikowej i ogrodzenia

 Tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura

Wykonanie altany śmietnikowej, ogrodzenia istniejącego śmietnika na osiedlu "Bukowiec", odwodnienie części drogi wewnętrznej.
Koszt: 50 000 zł
3

Poidełka dla ptaków

 Tereny zielone i nasadzenia

Projekt zakłada powstanie 7 poidełek dla ptaków zlokalizowanych na miejskich terenach zieleni. Celem projektu jest zapewnienie wody ptakom w miejscach do tego odpowiednich ze względów przyrodniczych i sanitarnych. Poidła będą miały postać płaskich mis o wolno opadających brzegach wyłożonych kamieniami oraz żwirkiem i będą wypełnione wodą. Wybrane lokalizacje to: Park Zdrowia (2), Park Jana Pawła II (2), Park Solidarności (2), Park Kościuszkowców (1).
Koszt: 5 200 zł
4

EKO CMENTARZ W LEGIONOWIE

 Inne

Przestrzeganie zasad segregacji śmieci na terenie naszego miasta to obowiązek każdego mieszkańca, dlatego cmentarz miejski nie powinien stanowić wyjątku. Wspólnie zmniejszmy ilość śmieci i zacznijmy segregować odpady na odpowiednie frakcje, by zadbać o środowisko. Projekt EKO CMENTARZ W LEGIONOWIE obejmuje zakup pojemników (papier, szkło, bio, zmieszane, metal), montaż tablic z instrukcją poprawnej segregacji i regałów umożliwiających wymianę zniczy, tzw. "zniczodzielnię" oraz kampanię informacyjną (plakaty, ulotki).
Koszt: 90 000 zł
5

Książkomat na dworcu

 Edukacja i kultura

Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom Legionowa możliwości samoobsługowego odbioru zarezerwowanych książek i audiobuków ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Legionowie. Ustawienie książkomatu, czyli skrytek z zamkiem magnetycznym, na terenie dworca PKP pozwoli na wygodne korzystanie z wypożyczeń nieomal 24h/dobę, 7 dni w tygodniu, bez względu na godziny otwarcia placówki i przyczyni się do upowszechnienia czytelnictwa w naszym mieście.
Koszt: 25 000 zł
6

Remont szatni w budynku IŁ Capital Arena Legionowo

 Sport, w tym architektura sportowa

Wskazane zadanie realizowane będzie w budynku IŁ Capital Areny Legionowo. Obejmować będzie remont jednej z szatni istniejącego zaplecza, z której korzystają m.in. siatkarki IŁ Capital Legionovii Legionowo. Projekt zakłada zakup i montaż profesjonalnych szafek ubraniowych, wymianę podbicia sufitu, oczyszczenie i remont podłogi, wymianę oświetlenia, założenie wentylacji, remont toalety i pryszniców w łazience.
Koszt: 21 000 zł
7

Remont boiska przyszkolnego ogólnodostępnego

 Sport, w tym architektura sportowa

Wymiana zużytej nawierzchni boiska na nowoczesną syntetyczną trawę wraz z zasypką piaskiem kwarcowym (bezpieczną dla środowiska). Montaż nowych ławek dla publiczności dopingującej użytkowników ogólnodostępnego boiska.
Koszt: 418 000 zł
8

Budowa miejsc postojowych powyżej 10 szt

 Drogi, chodniki, ścieżki rowerowe

Budowa miejsc postojowych przy drodze wewnętrznej dla mieszkańców i odwiedzających. Inwestycja pozwoli zwiększyć obecną liczbę miejsc postojowych o dodatkowe 10 miejsc do parkowania oraz zdecydowanie przyczyni się do poprawienia wyglądu tej części osiedla. Część ta jest niezagospodarowana po rozebraniu starej hydroforni i usunięciu starego drzewostanu.
Koszt: 90 000 zł
9

Remont boiska "Orlik" z nawierzchni poliuretanowej

 Sport, w tym architektura sportowa

Wymiana wyeksploatowanej przez użytkowników nawierzchni boiska ogólnodostępnego na nową warstwę poliuretanu. Nowoczesna nawierzchnia o nowej kolorystyce zapewni bezpieczne i przyjemne uprawianie zajęć sportowych przez wszystkich mieszkańców Legionowa.
Koszt: 344 000 zł

Brak projektów

Zatwierdź swój głos

Weryfikacja SMS pomaga chronić głosowanie przed naruszeniami regulaminu.
To proste, bezpieczne i całkowicie darmowe. Żadne opłaty nie zostaną naliczane!
Jedyne co musisz zrobić to potwierdzić swój głos kodem przesłanym przez SMS.

Bez obaw - użyjemy Twojego numeru wyłącznie do weryfikacji głosu.
Numer nie będzie pokazywany innym użytkownikom ani przekazywany żadnym firmom.

Podaj numer telefonu

+ 48

Wprowadź polski numer telefonu

Pamiętaj! Możesz otrzymać tylko jeden kod na jeden numer telefonu komórkowego.

Wysłano kod SMS na numer:

Wpisz otrzymany kod z SMS

Wiadomość SMS z kodem otrzymasz w ciągu 3 minut.
W przypadku problemów z zasięgiem telefonu dostarczenie wiadomości SMS może się opóźnić. Pamiętaj! Dopóki nie użyjesz kodu z SMS, Twój numer telefonu oraz Dane osobowe nie zostaną zablokowane i możesz wysłać wiadomość SMS jeszcze raz.

Jeżeli problem się powtarza, Skontaktuj się z nami.

Poprzedni projekt
Następny projekt