projekt nr 5

5. Legionowo czyta!


Lokalizacja

Legionowo, ul. Kościuszki 8A

Skrócony opis projektu

Nie mamy wątpliwości, że legionowianie czytają, są aktywnymi odbiorcami kultury, interesują się literaturą współczesną, poszukują nowości i ciekawych książek. W tym roku nie będziemy w stanie kupić ich tyle, ile w poprzednich latach. Dzięki budżetowi obywatelskiemu moglibyśmy zakupić ok. 800 książek i audiobuków, zrealizować także zamówienia na konkretne tytuły. Dodatkowo zorganizujemy 2 spotkania autorskie z pisarzami, których wybierzecie sami w głosowaniu. Wspólnie pokażmy, że Legionowo czyta!

Opis projektu

Choć różnego rodzaju statystyki mówią o spadku czytelnictwa w kraju, to legionowska biblioteka jest przez cały czas bardzo chętnie odwiedzanym przez mieszkańców miejscem. Dlaczego jednak nie mielibyśmy zachęcić kolejnych osób do czytania? Biblioteka stara się corocznie kupować jak najwięcej nowych książek, ale ich liczba w stosunku do potrzeb czytelniczych mieszkańców nie jest wystarczająca. Nie mamy wątpliwości, że legionowianie czytają. Poczytalnia - biblioteka umiejscowionej na dworcu kolejowym - i jej trzy filie zanotowały w 2019 r. 100 752 odwiedzin czytelników! A czytelnictwo z roku na rok rośnie. Nasi czytelnicy są aktywnymi odbiorcami kultury, interesują się literaturą współczesna, śledzą najnowsze trendy w literaturze, poszukują nowości i ciekawych książek. Żeby zaspokoić te potrzeby i nadal służyć mieszkańcom, potrzebujemy wsparcia. Planujemy zakupić nowości ze środków pozyskanych w ramach budżetu obywatelskiego. Chcemy, żeby to były wybory naszych czytelników, książki odpowiadały na ich potrzeby, oczekiwania i były odpowiednie do zainteresowań. Zależy nam, żeby Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie była nadal miejscem żywym, aktywnie odpowiadającym na potrzeby rosnącego miasta. Dlatego też oprócz zakupu ok. 800 książek planujemy zorganizować dwa spotkania aktorskie ze środków z budżetu partycypacyjnego. Biblioteka może liczyć na upust od okładkowych cen książek, ponieważ jest traktowana jak odbiorca hurtowy, dlatego kalkulacja kosztów uwzględnia niższą niż rynkowa cenę zakupu książek. Zakup nowości i autorzy będą wybierani wspólnie z czytelnikami, którzy wesprą nasz projekt. Wystawimy specjalną urnę do głosowania na nowości i ulubionych autorów, która będzie dla nas wskazówką przy zakupach i zaproszeniach. Ważną częścią zakupu będzie uzupełnianie przez nas księgozbioru dla dzieci i młodzieży zgodnie z sugestiami  małych czytelników i ich rodziców. Książki dla dzieci są coraz piękniej wydawane i wnoszą w życie dzieci ogromny potencjał edukacyjny, wspierają wrażliwość i naukę. Nie zapomnimy też o seniorach. Publikacje dla nich zakupimy w serii „Duże Litery”. Forma ta jest specjalnie przeznaczona dla osób, które słabiej widzą albo muszą oszczędzać wzrok. Planujemy także zakup audiobooków, aby ci, którzy dojeżdżają do pracy lub nie mogą czytać tradycyjnie wydanych książek mogli słuchać opowieści nagranych na płytę CD. Legionowo czyta i czytać będzie, sprawmy, żeby nic nie omijało czytelników biblioteki miejskiej. Głosując na ten projekt możecie pomóc zakupić nowości i uzupełnić księgozbiór zgodnie ze swoimi potrzebami. Dziękujemy!

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Zakup nowości wzbogaci i uatrakcyjni ofertę biblioteki, pozwoli mieszkańcom na skorzystanie z większej liczby nowości wydawniczych, zgodnie ze standardami, jakich oczekuje się od współczesnych bibliotek.
Środki finansowe, jakimi dysponuje biblioteka, nie pozwalają w pełni zaspokoić potrzeb czytelniczych, w związku z czym ogromną pomocą i wsparciem byłby dodatkowy zakup nowości wydawniczych pokryty ze środków w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Wiemy, że w tym roku zakupimy prawdopodobnie o połowę nowości wydawniczych mniej, w porównaniu z rokiem 2019.

Informacja o zasadach dostępności projektu

Książki będą dostępne dla wszystkich czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Legionowie, nieodpłatnie. Aby zostać czytelnikiem biblioteki, należy założyć bezpłatne konto biblioteczne, do czego jest niezbędne okazanie dowodu tożsamości i akceptacja regulaminu biblioteki.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Dwa spotkania autorskie5 000 zł
2Zakup książek (ok. 800 woluminów)25 000 zł
Łącznie: 30 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Przyjęty