projekt nr 10

10. Młodzieżowa strefa aktywności na os. Młodych


Lokalizacja

Os. Młodych, działka ew. nr 10/15 obr. 68 i nr ew. 10/42 obr. 68

Skrócony opis projektu

Przedmiotem wniosku jest zagospodarowanie pustych fragmentów działek placu zabaw przy os. Młodych. W wyniku projektu powstaną urządzenia sprawnościowe do Street Workout’u wraz z bezpieczną nawierzchnią. Pozostałą część zagospodarowania stanowić będzie mała architektura: kosze na śmieci, stojaki rowerowe oraz siedziska. Powstała infrastruktura uzupełni istniejący teren rekreacyjny. Atutem przestrzeni będą nasadzenia zieleni. Z obiektu korzystać będą mogły dzieci, młodzież i osoby dorosłe.

Opis projektu

Przedmiotem wniosku jest zagospodarowanie pustych fragmentów placu zabaw – działek nr ew. 10/15 obr. 68 i nr ew. 10/42 obr. 68 przy os. Młodych znajdujących się w sąsiedztwie boiska sportowego, parkingu oraz ogrodzonej działki z infrastrukturą PWK. Zagospodarowanie terenu obejmować ma montaż zestawu sprawnościowego do Street Workout’u wraz z nawierzchnią bezpieczną w postaci np. syntetycznych mat przerostowych i trawnika. Pozostałą część zagospodarowania stanowić będą obiekty małej architektury: kosze na śmieci (2 szt.), stojaki rowerowe (4 szt.) oraz siedziska (3 szt.). Dodatkowym elementem może być zdrój wody (3 komorowy). Całość projektu należy dostosować do istniejącego zagospodarowania rekreacyjnego jakim jest boisko, plac zabaw oraz skwer wypoczynkowy. Atutem przestrzeni będą nasadzenia drzew i krzewów. Projekt młodzieżowej strefy aktywności na os. Młodych pozwoli utworzyć spójną przestrzeń sportową i rekreacyjną dla każdej grupy wiekowej. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości przestrzeni publicznych i podniesienia jakości życia, zwłaszcza młodych mieszkańców Legionowa.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Młodzież z os. Młodych często wykorzystuje pętlę autobusów linii 731 do jazdy na deskorolce. Wykorzystanie infrastruktury drogowej do tych czynności w otoczeniu samochodów i autobusów nie jest bezpieczne. Powstanie przystosowanej infrastruktury sportowej jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży, które pragną rozwijać swoje pasje sportowe. Skatepark na terenie Stadionu Miejskiego jest dla młodzieży z tej części miasta odległy i przepełniony. Młodzież jest grupą społeczną, dla której oferta infrastruktury sportowej w tej części miasta jest niewystarczająca.

Informacja o zasadach dostępności projektu

Strefa aktywności, zlokalizowana na otwartym terenie miejskim będzie ogólnodostępna dla wszystkich mieszkańców miasta. Ze strefy Street Workout’u skorzystają zarówno dzieci, młodzież i dorośli.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1koszt projektu zagospodarowania terenu30 000 zł
2koszt urządzeń skateparku180 000 zł
3koszt nawierzchni z betonu100 000 zł
4koszt urządzeń do Street Workout’ u wraz z nawierzchnią20 000 zł
5koszt obiektów małej architektury20 000 zł
Łącznie: 350 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1koszty konserwacji elementów metalowych i drewnianych1 000 zł
2koszty sprzątania1 000 zł
Łącznie: 2 000 zł

Przyjęty. Brak możliwości realizacji pozycji 2 i 3 z projektu, za zgodą Projektodawcy dokonano zmian w szacowanej kwocie. W związku z tym nastąpiło zmniejszenie kosztów. Szacowany obecnie łączny koszt projektu to 70 tys. zł.