Szczegóły projektu

Modernizacja oświetlenia na Al. 1 DZ Os. Piaski


Lokalizacja

Al. 1 Dywizji Zmechanizowanej, od ul. Gen. Buka do Parku Kościuszkowców

Skrócony opis projektu

Celem realizacji zadania jest zmodernizowanie przestarzałego, energochłonnego i awaryjnego systemu oświetlenia składającego się z 21 latarń. Latarnie rozmieszczone są wzdłuż ul. 1 Dywizji Zmechanizowanej, od ul. Gen. Buka do Parku Kościuszkowców. 17 latarń zostanie całkowicie wymienionych, natomiast w czterech latarniach, w których słupy są nowe, wymienione zostaną oprawy oświetleniowe. Źródła światła, którymi są aktualnie żarówki z sodowe, wymienione zostaną na LED-owe. Rezultatem przeprowadzenia inicjatywy będzie wymiana źródeł światła z energochłonnego sodowego na ekologiczne, energooszczędne LED-owe. Zwiększy się bezpieczeństwo mieszkańców poprzez doświetlenie miejsc zaciemnionych. Poprzez wymianę słupów oświetleniowych ulegnie poprawie bezpieczeństwo, ich aktualny stan grozi zawaleniem się. Poprzez wymianę latarń, które są zniszczone, na nowe oraz zwiększenie natężenia światła poprawi się estetyka osiedla.  

Opis projektu

Celem realizacji zadania jest zmodernizowanie przestarzałego, energochłonnego i awaryjnego systemu oświetlenia składającego się z 21 latarń. Latarnie rozmieszczone są wzdłuż ul. 1 Dywizji Zmechanizowanej, od ul. Gen. Buka do Parku Kościuszkowców i oświetlają najbardziej uczęszczany ciąg pieszo-jezdny na osiedlu. 17 latarń zostanie całkowicie wymienionych, natomiast w czterech latarniach, w których słupy są nowe, wymienione zostaną oprawy oświetleniowe. Źródła światła, którymi są aktualnie żarówki z sodowe, wymienione zostaną na LED-owe. Rezultatem przeprowadzenia inicjatywy będzie wymiana źródeł światła z energochłonnego sodowego na ekologiczne, energooszczędne LED-owe. Zwiększy się bezpieczeństwo mieszkańców poprzez doświetlenie miejsc zaciemnionych, w których przebywają osoby zakłócające porządek publiczny. Poprzez wymianę słupów oświetleniowych ulegnie poprawie bezpieczeństwo, ich aktualny stan grozi zawaleniem się. Poprzez wymianę latarń, które są zniszczone, na nowe oraz zwiększenie natężenia światła poprawi się estetyka osiedla.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Aktualnie funkcjonujące latarnie zostały zamontowane ok. 40 lat temu. Ich stan techniczny jest zły, ich struktura ulega rozwarstwieniu i grozi zawaleniem całej konstrukcji. Ponadto latarnie niedostatecznie oświetlają najbardziej uczęszczany ciąg pieszo-jezdny na osiedlu, użytkowany przez osoby starsze, niejednokrotnie słabo widzące. Większość elementów metalowych jest znacznie skorodowanych i często ulega awariom. Ważnym elementem jest przewidywana oszczędność zużycia energii elektrycznej w wyniku wymiany źródeł światła z energochłonnego sodowego na ekologiczne, energooszczędne LED-owe.  

Informacja o zasadach dostępności projektu

Oświetlenie służyć będzie wszystkim mieszkańcom miasta, a w szczególności mieszkańcom osiedla Piaski

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Ustawienie latarni ulicznej x 16 szt57 600 zł
2Lampa świetlna, oprawa, wysięgnik x 4 szt.10 000 zł
Łącznie: 67 600 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Odrzucony ze względu na brak zgody właścicieli terenu (wspólnot mieszkaniowych) oraz brak umowy użyczenia terenu zgodnie z § 20 pkt 4 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Legionowo. Nie istnieje możliwość częściowego zrealizowania projektu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku ze złożonym w dniu 5 maja 2021 r. odwołaniem dotyczącym niedopuszczenia pod głosowanie projektu pn. Modernizacja oświetlenia na Al. 1 DZ Os. Piaski informuję, że w związku z niedostarczeniem wymaganych umów użyczenia terenu został podtrzymany negatywny wynik oceny projektu.