projekt nr 3

3. Relaks na Bukowcu - Park przy ul. Wąskiej


Lokalizacja

Działka 2/134 przy skrzyżowaniu ulic Wąskiej i Wrzosowej w Legionowie

Skrócony opis projektu

Projekt parku mieszczącego się na Bukowcu w pobliżu osiedla Piaski (przy torach). Zagospodarowany teren będzie nosił nazwę „Relaks na Bukowcu”.
Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę parku stanowiącego strefę wypoczynku i relaksu.

Opis projektu

„Relaks na Bukowcu” to projekt uwzględniający zapotrzebowanie mieszkańców na infrastrukturę środowiskową, dzięki której mogliby się w wolnej chwili zrelaksować. Potrzeba realizacji jest wysoka z uwagi na duże zapotrzebowanie na taki teren przez mieszkańców Bukowca i okolic.

Projekt ma na celu przeobrażenie terenu zaniedbanego, z połamanymi drzewami, „chaszczami” i gruzowiskiem po niedawnych pustostanach, który w ostatnim czasie pełni rolę „dzikiego” wysypiska odpadów i zdecydowanie nie zachęca do przebywania na tym terenie, w miejsce przyjazne mieszkańcom. Ideą jest uwzględnienie potrzeb spędzania wolnego czasu całych rodzin na świeżym powietrzu.

Projekt przyczyniłby się do poprawy zadowolenia mieszkańców związanego z infrastrukturą środowiskową. Dzięki realizacji tego projektu mieszkańcy chętniej korzystaliby z wypoczynku na świeżym powietrzu wraz z dziećmi oraz chętniej spędzaliby czas z rodziną na przestrzeni miejskiej. Wokół opisywanego terenu znajdują się bloki i dużo infrastruktury drogowej, w tym także tory kolejowe, a realizacja tego projektu przyczyniłaby się do powstania „zielonej parkowej perełki”.

Projekt zawiera: wydzielone miejsce zabaw dla dzieci znajdujące się tuż obok trawników, na których rodzice będą mogli urządzać np. pikniki lub po prostu zrelaksować się, poczytać książkę itp.  Dodatkowo na terenie znajduje się miejsce dla miłośników czworonogów, z małym torem przeszkód dla zwierzaków, gdzie każdy odpowiedzialny właściciel będzie mógł pobawić się ze swoim pupilem.
Dopuszczalna jest zmiana projektu, np. w zakresie chodników, tak by można było jeździć na rolkach po całym parku.
Projekt nie przewiduje wycinki dużych drzew, zostaną one wkomponowane w krajobraz parku podnosząc tym samym jego atrakcyjność!
Bezpieczeństwo: wszystkie urządzenia powinny posiadać certyfikaty bezpieczeństwa, dodatkowo zamontować należy system monitoringu i wpiąć go do istniejącej sieci (rozbudowywanej) CCTV.

Inwestycja pozytywnie wpłynie na jakość środowiska naturalnego i poprawi komfort życia mieszkańców a innowacyjny charakter operacji wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej Legionowa

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Mieszkańcy Bukowca "C" oraz Piasków (od strony stacji PKP) nie mają gdzie pójść na spacer, gdzie usiąść na ławce i porozmawiać. Powstały duże osiedla: na ul gen Roi, przy ul. Strużańskiej i nowe bloki na Piaskach od strony torów. W tych miejscach brak jest ogólnodostępnych ławek, najbliższe są przy sklepie WCH.
Uważam, że należy zadbać o obecnych mieszkańców, nie tylko ściągać nowych.

Informacja o zasadach dostępności projektu

Dla wszystkich zainteresowanych, ma on charakter nieodpłatny.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Ogólne budowlane147 060 zł
2Plac zabaw dla dzieci 166 325 zł
3Wybieg dla psów3 150 zł
4Strefa relaksu - zieleń62 153 zł
Łącznie: 378 688 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Sprzątanie, konserwacja, energia elektryczna 4 000 zł

Przyjęty