projekt nr 7

7. Roztańczone Piaski


Lokalizacja

Park Kościuszkowców na osiedlu Piaski

Skrócony opis projektu

Roztańczone Piaski to cykl trzech spotkań sąsiedzkich w okresie letnim przy Parku Kościuszkowców na osiedlu Piaski. Spotkania odbędą się przy muzyce na żywo z sąsiedzkim poczęstunkiem. Impreza kulturalno - rozrywkowa adresowana do społeczności lokalnej, a szczególnie seniorów. W ramach wydarzenia uczestnicy będą mogli integrować się i aktywizować kulturalnie oraz towarzysko, umacniając więzi społeczne i obywatelskie.

Opis projektu

Projekt adresowany jest do mieszkańców osiedla Piaski, a szczególnie osób w wieku 60+; samotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym i kulturalnym. Osoby te są sprawne ruchowo i intelektualnie, pozostawione jednak w samotności z uwagi na migrację dzieci i wnuków. Celem przedsięwzięcia jest więc zapobiegnięcie apatii i popadnięciu w głębsze osamotnienie. Projekt ma również poprawić integrację międzypokoleniową wśród mieszkańców osiedla. Wszystkie trzy spotkania zostaną zorganizowane przy Parku Kościuszkowców, zarówno na nawierzchni trawiastej jak i asfaltowej. Spotkania odbędą się z udziałem zespołu muzycznego, który również będzie pełnił rolę konferansjera imprezy. Zabawie tanecznej będzie towarzyszył poczęstunek przygotowywany przez uczestników w systemie wolontariackim. Zespół będzie wykonywał muzykę dostosowaną do kategorii uczestników wydarzenia, w tym utwory popularne w latach młodości osób, do których szczególnie kierowany jest ten projekt.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Wśród mieszkańców osiedla Piaski starszego pokolenia obserwuje się postępujący proces osamotnienia i alienacji społecznej. Osoby te, w przeważającej mierze w pełni sprawne ruchowo i intelektualnie, pozbawione są jednak możliwości integracji oraz aktywizacji społecznej. Narastaniu tego procesu może zapobiec seria wydarzeń towarzysko - kulturalnych zachęcających uczestników do wzajemnego lepszego poznania się, pogłębienia więzi społecznych i towarzyskich. Projekt zasługuje na szczególną uwagę, gdyż ma charakter nie tylko inkluzywny; też prewencyjny, tj. przeciwdziałający wykluczeniu społecznemu.

Informacja o zasadach dostępności projektu

Projekt dostępny będzie przez 3 soboty w godzinach wieczornych w kolejnych 3 miesiącach w okresie letnim dla wszystkich mieszkańców osiedla Piaski i Legionowa. Projekt ma charakter nieodpłatny i otwarty.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zespół muzyczny na 3 imprezy12 000 zł
2Zabezpieczenie techniczne, m.in.: wynajem namiotów, ławek i stołów na 3 imprezy4 500 zł
3Plakaty promujące 3 imprezy1 000 zł
Łącznie: 17 500 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Przyjęty