projekt nr 8

8. Remont boiska ogólnodostępnego z trawy sztucznej


Lokalizacja

ul. Władysława Broniewskiego 7, 05-120 Legionowo

Skrócony opis projektu

Wymiana zużytej nawierzchni boiska na nowoczesną syntetyczną trawę o wysokości 60 mm, wraz z zasypką piaskiem kwarcowym i bezpiecznym granulatem. Montaż nowych ławek dla publiczności dopingującej wszystkich użytkowników ogólnodostępnego boiska.

Opis projektu

Projektowany zakres robót:
- zdjęcie, wywóz i utylizacja zniszczonej nawierzchni trawy syntetycznej- 1050 m2
- odbudowa podsypki piaskowej gr. 4 cm z miału kamiennego (0-4 mm)- 1050 m2
- wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wklejeniem linii- 1050 m2
- montaż nowych ławek- 10 szt.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Boisko przeznaczone dla potrzeb uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 spełnia także rolę boiska ogólnodostępnego dla mieszkańców m. in. osiedla "Jagiellońska". Wskutek intensywnej eksploatacji nawierzchnia uległa zużyciu. Nowa nawierzchnia (jak wykazuje obserwacja) spowoduje większe zaangażowanie uczniów oraz społeczności miejskiej do zajęć sportowych.

Informacja o zasadach dostępności projektu

Po zajęciach szkolnych od godziny 17:00 do 22:00, każdego dnia boisko będzie dostępne do uprawiania sportu, nieodpłatnie dla mieszkańców Legionowa.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Remont (wymiana) nawierzchni180 000 zł
2Montaż 10 szt. ławek 15 000 zł
Łącznie: 195 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Przyjęty. Szacowany koszt inwestycji został przez projektodawcę zawyżony i został skorygowany.