projekt nr 11

11. Rewitalizacja osiedlowego boiska sport. "Kozłówka"


Lokalizacja

Os. Kozłówka w Legionowie, ul. P.O.W. 3-7

Skrócony opis projektu

Projekt polega na wymianie nawierzchni istniejącego boiska sportowego na syntetyczną, trawiastą oraz częściowej wymianie ogrodzenia boiska z siatki stalowej, powlekanej.

Opis projektu

Projekt obejmuje:

1. Wymianę nawierzchni boiska sportowego dla dzieci i młodzieży na Os. Kozłówka w Legionowie z nawierzchni typu dywanowego na wykładzinę z trawy syntetycznej o wys. 2 cm w kolorze ceglastym o powierzchni 360 m2 z zasypką piaskową i wklejenie linii.

2. Częściową wymianę ogrodzenia w/w boiska z siatki stalowej, powlekanej w kolorze zielonym o łącznej długości 78 mb, z montażem nowych furtek.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

1. Wymiana nawierzchni boiska sportowego jest konieczna ze względu na znaczne wyeksploatowanie istniejącej nawierzchni.

2. Częściowa wymiana ogrodzenia z siatki stalowej, powlekanej jest niezbędna ze względu na znaczny stopień uszkodzeń eksploatacyjnych.

Informacja o zasadach dostępności projektu

Projekt jest ogólnodostępny, nieodpłatny, bez limitów czasowych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wymiana nawierzchni boiska - ułożenie wykładziny z trawy syntetycznej70 848 zł
2Remont ogrodzenia z siatki stalowej (powlekanej)8 610 zł
Łącznie: 79 458 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1konserwacja6 000 zł
2sprzątanie10 920 zł
Łącznie: 16 920 zł

Przyjęty